Darbo laikas:week icon Pr.-Pn. 900-1800 val. weekend icon Št. 900-1600 val. S. --
Adresas: Vytauto g. 20, LT-68298, Marijampolė

Marijampolės Gatvės    Multicentro facebook tinklalapis    Multicentro instagram tinklalapis    Mūsų facebook tinklalapis


Lapkritis
A. Burlėga, G. Žibūda, V. Ražaitis, G. Janušauskas LTOK atkuriamajame suvažiavime 1988 m.


1907 11 09 Sasnavoje, Marijampolės a. gimė Viktoras Ražaitis – statybos inžinierius, docentas. Mokėsi Rygiškių Jono gimnazijoje, dėstė Kauno universitete ir Kauno politechnikos institute. Marijampolės dramos teatro konstrukcijos autorius. Buvo puikus sportininkas, ieties metikas, dalyvavo 1928 m. Amsterdamo olimpinėse

1877 11 12 Bevardiškių k., Padovio vlsč., Marijampolės a. gimė Antanas Vokietaitis – pedagogas, chorvedys, visuomenininkas. Mokėsi Veiverių mokytojų seminarijoje, mokytojavo Lenkijoje. Žagarės pradžios mokyklos mokytojas. Žagarėje įkūrė meteorologijos stotį, kurios stebėjimų duomenis reguliariai siuntinėjo į Peterburgą. Suorganizavo vaikų ir suaugusiųjų chorus, rengė spektaklius. Nuo 1913 m. buvo Vyriausiosios fizikos observatorijos Peterburge korespondentas. Pirmojo pasaulinio karo metais mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. 1918–1919 m. Rietavo progimnazijos mokytojas. 1919— 1938–1940 m. ir 1941–1944 m. pirmasis Ukmergės mokytojų seminarijos direktorius. Daugiau kaip dešimtmetį vadovavo pedagoginiams kursams. 1989 m. Kauno Žaliakalnyje prie A. Vokietaičio gyvenamo namo (Kalniečių g. 78) atidengta memorialinė lenta, gatvė pavadinta brolių Antano ir Juozo Vokietaičių vardu. Mirė 1950 11 19 Kaune, palaidotas

Antanas Vokietaitis
Albinas Kuncevičius / Senųjų Trakų piliavietė


1877 11 20 Liudvinave, Marijampolės a. gimė Vasiliauskas Mečislovas – pedagogas, lietuviškos spaudos platintojas, vadovėlių autorius, spaudos bendradarbis. Mirė 1957 05 19 Stačiūnų k., Pakruojo raj.

1957 11 05 Marijampolėje gimė Albinas Kuncevičius – istorikas, archeologas, humanitarinių mokslų daktaras, VU docentas, mokėsi Jono Jablonskio vid. mokykloje. Tyrimų sritis – Lietuvos viduramžių archeologija. Svarbiausi archeologiniai tyrinėjimai - Senųjų Trakų piliavietė, kur buvo surasta ir tyrinėta iki tol nežinoma Kęstučio pilis, buvusi Vytauto gimtinė, Baltadvario piliavietė (Molėtų raj.), kur buvusi bastioninė pilis, siejama su Giedraičių gimine, Napoleono karių masinė kapavietė Vilniuje, I-ojo pasaulinio karo vokiečių masinė kapavietė Panevėžyje, nuo 2003 m. tyrinėjama Dubingių piliavietę Molėtų raj., kur ištirta buvusios Radvilų bažnyčios ir jų buvusių rūmų vieta bei surasti ir atpažinti Radvilų giminės palaidojimai, atkasti Radvilų rūmai. 2009 m. už Dubingių piliavietės ir Radvilų kapavietės kompleksinius tyrimus (2003-2009 m.), atliktų tyrimų sklaidą visuomenei ir kolektyvinę mokslinę monografiją „Radvilų tėvonija Dubingiuose“ skirta Nacionalinė mokslo pažangos premija.

1957 11 09 Marijampolėje gimė Zenonas Nekrošius – fotomenininkas, nuo 1989 m. Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys. Baigė Marijampolės Jono Totoraičio vid. mokyklą, Vilniaus technologijos technikumą, įgijo fototechniko specialybę. 1989-1994 m.


Zenonas Nekrošius ir jo 1998-1991 m. Atgimimo fotografijos


Marijampolėje 1921 m. Iš kairės: Andriejus Cikota, Jurgis Kracnickas, Vincentas Borisevičius, Antanas Dailydė ir Antanas Dailydė / Vyskupas Vincentas Borisevičius


Šachmatininkas Juozas Mozūraitis su dukra poete ir žurnaliste Perpetua Dumšiene
Fot. R. Linionis


1887 11 23 Bebrininkų k., Paežerių vlsč., Vilkaviškio a. gimė Vincentas Borisevičius – vyskupas, kandidatas į palaimintuosius, visuomenės veikėjas. Mokėsi Šunskų pradžios mokykloje, Peterburgo Šv. Kotrynos gimnazijoje, Seinų kunigų seminarijoje. Baigęs studijas išsiųstas tęsti mokslus į Friburgo universitetą Šveicarijoje. 1910 m. gavo licensiato laipsnį. Grįžęs į Lietuvą paskirtas dirbti Kalvarijos parapijos vikaru. Pirmojo pasaulinio karo metais buvo priverstas pasitraukti į Rusiją, išeivijoje dirbo pastoracinį darbą su kitais lietuvių pabėgėliais. 1918 m. grįžo į Lietuvą ir iškart paskirtas Marijampolės gimnazijos kapelionu, buvo Marijampolės miesto valdybos narys. 1922-1926 m. Seinų kunigų seminarijos profesorius, dėstė moralinę ir pastoralinę teologiją. 1926 m. atvyko į Telšius, o 1927 m. įsteigus Telšių kunigų seminariją, tapo jos rektoriumi. 1940 m. pašventintas vyskupu. Sovietams okupavus Lietuvą pasisakė prieš bažnyčios persekiojimą. 1946 m. suimtas, kalintas ir kankintas, galiausiai nuteistas mirti. 1946 11 18 sušaudytas ir užkastas Tuskulėnuose. 1999 m. rugsėjo mėn. vyskupo palaikai surasti ir perkelti į Telšių katedros kriptą.

1907 11 23 Prienlaukio k., Prienų vlsč., Marijampolės a. gimė Juozas Mozūraitis – šachmatininkas, buhalteris

1907 11 24 Kertauninkų k., Žoiežmarių vlsč., Trakų a. gimė Justinas Pilyponis – prozininkas, nuotykinės, detektyvinės ir fantastikos žanro lietuvių literatūros pradininkas. Dirbo įvairiose Marijampolės, Kėdainių ir Kaišiadorių apskričių miškų urėdijose. Pirmoji rašytojo publikacija buvo apsakymas, 1927 m. išspausdintas „Šaltinyje“. Po to viena po kitos pasipylė jo knygos: „Kelionė aplink Lietuvą per 80 dienų“ (1928 m.), „Klubas nepatenkintų žmonomis“ (1929 m.), „Juodoji kaukė“ (1929 m.), „Kamera 5 N“ (1930 m.), „Iš mano raisto“ (1930 m.), „Antrasis pasaulio tvanas“ (1930-1934 m.), „Amžinas Žydas Kaune“ (1934 m.), „Kaukolė žalsvame čemodane“ (1934 m.), „Kunigaikštis be praeities“ (1936 m.), „S.O.S. 123 oro eskadrilė“ (1936 m.), „Keturių brangakmenių grobikas“ (1937 m.), „Raudonosios komisarės meilė“ (1938 m.), „Vampyras iš Brijačio".

1917 11 24 Navasodų k., Igliškėlių vlsč., Marijampolės a. gimė Lelešius Justinas (Grafas) – kunigas, Tauro apygardos partizanų kapelionas. Po mirties suteiktas 1997 m. majoro laipsnis ir 1998 m. apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi. Žuvo išduotas su Birutės rinktinės štabo pareigūnais 1947 09 24 Valaičių k., Veiverių valsč. Jų kūnai buvo užkasti žvyrduobėje, 1991 m. palaikai palaidoti toje vietoje įrengtame Skriaudžių Skausmo kalnelyje.

1887 11 25 Kybartuose gimė Albinas Iešmanta – pedagogas, literatūros tyrinėtojas, chorvedys, 1910 07 17 Marijampolėje jo iniciatyva pastatyta M. Petrausko


Justinas Pilyponis (sėdi ant mašinos priekio pirmas iš dešinės) / tarp Marijampolės a., Želsvos girininkijos darbuotojų. Fot. iš: www.limis.lt


Lelešius Justinas (Grafas)
Jonas Totoraitis
1997 11 16 Marijampolėje (Bažnyčios g. 23) atidarytas Lietuvos prezidento dr. Kazio Griniaus memorialinis muziejus.

1997 11 18 Lietuvos Respublikos prezidentas Algirdas Brazauskas patvirtino Marijampolės herbą. Herbo etalono autorius – Raimondas Miknevičius.

1872 12 24 Bliuviškio k., Griškabūdžio vlsč., Šakių a. gimė Jonas Totoraitis – kunigas marijonas, istorijos mokslų daktaras, profesorius, „Sūduvos-Suvalkijos istorijos“ autorius, mokėsi Marijampolės gimnazijoje. Mirė 1941 06

Back to top
Siekiant pagerinti paslaugų kokybę bei užtikrinti sklandų tinklalapio funkcionavimą, svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Išjungdami šį pranešimą arba tęsdami naršymą svetainėje sutinkate su marvb.lt slapukų naudojimo politika.
Daugiau informacijos Sutinku